BRUKSPROV

Bruksprov består av ett lydnadsmoment och ett specialmoment.
Lydnadsprovet är obligatoriskt och varierar i svårighet beroende på klass. i enklaste klassen kan det röra sig om att gå fot, inkallning och platsliggande.
Man får därutöver välja ett av fem specialmoment- spår (följa markbunden vittring av människa) -sök (hitta och markera människor som gömt sig i terrängen) - rapport ( springa mellan två stationer på tid) - patrull ( spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor inom ett område) eller skydd ( hunden ska stoppa en flyende människa eller kraftigt hot mot föraren - och hindra den bevakade personen från att avvika.
Man tävlar både på appellplan och i skog och mark.