STYRELSEN

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare

Kommitèer (Sammankallande)
Hundägarutbildningsgrupp
Agility/ungdomskommitén
Gårdskommitén
PR/Infokommitén
Serveringskommitén


Stina Nilsson
Pia Åberg
Eva Skarp
Marie Svensson


Agneta Svantesson

Vakant
Pia Åberg
Vakant

0733-828354
0701-313526
0763-746742
0702-349014


0761-451808


0701-313526

stina.ni@telia.com
corgitanten@gmail.com
iza.mindy@hotmail.com
mariesvansson0606@hotmail.se


agneta.svantesson38@gmail.com

osby_agility@hotmail.com

corgitanten@gmail.com


Valberedning


Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Suppleant


Kent Nyhlén
Lotta Forsen
Thomas Malmberg
Carina Ljungberg

0703-131035
0708-612564
0736-791075
0703-948880

kent.nyhlen@telia.com
forsen.liselott@gmail.com
thomas.zita@gmail.com
cina.ljungberg@gmail.com

Kursledare & Instruktörer

George Heineman
Jeanette Hansson
Pia Åberg
Christine Kjellsson
Kent Nyhlen
Marita Reijonen
Agneta Svantesson
Pia Ortscheid
Nalle Ortscheid
Carina Ljungberg
Anette Sjöberg
Marie Svensson
Linda Mandelholm
Thomas Malmberg


Frida Hammarlund
Eva Skarp
Ann Persson
Lis Dissing Madsen
Eva Bauer
Lilleba Olsson
Kajsa Larsson
Susann Lindhe
Emma Jarleswärd
Liselott Forsen
Margareta Hall

Lärare i hundtjänst, SBK instruktör

SBK & rallylyd. instruktör
SBK instruktör
SBK instruktör
SBK instruktör
SBK instruktör
SBK & rallylyd. instruktör
Instruktör, domare doftprov
Instruktör, domare rallylydnad
Instruktör
Allmänlydnadsinstruktör
Allmänlydnadsinstruktör
Allmänlydnadsinstruktör
Allmänlydnadsinstruktör, specialsöksinstruktör & patrullhundsinstruktör
Instruktör
Rallylydnadsinstruktör
Hjälpinstruktör, domare rallylydnad
Hjälpinstruktör
Hjälpinstruktör
Hjälpinstruktör
Hjälpinstruktör
Hjälpinstruktör
Hjälpinstruktör
Hjälpinstruktör
Hjälpinstruktör


0479-100 05
0701-313526
0708-940463
0703-131035
0730-427154
0761-451808
0706-411426
0730-579547

0703-948880
0705-434109
0702-349014
0768-563001
0736-7910750723-961866
0763-746742
0763-170100
0703-143488
0760-912706
0761-953371
0709-382648
0732-429172
0760-814268
0708-612564
0761-068343


ikkatorpet@telia.com
corgitanten@gmail.com
christinekjellsson@hotmail.com
kent.nyhlen@telia.com
reijonen@tele2.se
agneta.svantesson38@gmail.com
piaortscheid@hotmail.com
nalleortscheid@hotmail.com
cina.ljungberg@gmail.com
forankrat@telia.com
mariesvensson0606@hotmail.se
linda_mandelholm@hotmail.com
thomas.zita@gmail.com


fridasprov@hotmail.com
iza.mindy@hotmail.com
tassar.tofsar@gmail.com
rossi0630@gmail.com
evaogtim@gmail.com
lilleba.o@hotmail.com
gunnanga@yahoo.se
susannlindhe@msn.com
emma@jarlesward.se
forsen.liselott@gmail.com