På G på klubben

Styrelsemöten 2020
25 mars
13 maj
12 augusti
14 oktober
2 december
Styrelsemöte 2021
3 februari
Medlemsmöten 2020
27 maj
21 oktober kl 18.30 mötet hålls utomhus
Årsmöte 2021
17 februari